Sauny,chatky na kľúč,drevený nábytok,drevené vane.

Reklamácia:

Reklamácia nebude uznaná v prípade poškodenia tovaru veternostnými podmienkami a vplyvmi, v prípade vandalizmu, ani v prípade zlého zaobchádzania a nevhodného používania tovaru.